Sådan er de nye regler og love for veteranbiler i 2018

Tror du også, at en bil skal fylde 35 år for at være karakteriseret som veteran, eller er usikker på afgiftsgrundlaget for din veteranbil? Så kan du læse med her, hvor vi opdaterer dig, så du ikke bryder med nogen love og overholder de nye regler fra 2018 gældende veteranbiler.

 

Veteranbilsalderen er gået fra 35 år til 30 år

Det blev i februar 2018 vedtaget, at en bil kan karakteriseres som veteran allerede, når den fylder 30 år. Det har i mange år heddet sig, at veteranbiler skal være mindst 35 år, før de kunne kaldes veteraner. Dette har dog ændret sig nu, og som en følge heraf bliver det periodiske syn rykket. Veteranbiler skal dog stadig synes med 8 års mellemrum, men tidligere i bilens levealder rykker synet over til syn med 8 års mellemrum frem for de 2 år, som er gældende for almindelige personbiler. Det vil altså sige, at efter blot 30 år kan bilerne synes med 8 års mellemrum.

 

Nye krav til bilens stand har betydning for afgiften

Der stilles nye krav til, at veteranen skal være i samme stand som ved første registrering før, man kan betale veteranbilsafgift på den. Hvis bilen altså ikke er nær samme stand som første registrering, kan man ikke betale veteranbilsafgift på bilen. Dermed er reglerne for veteranbiler altså både blevet lempet i forhold til alderen, men også strammet i forhold til kravene om standen på veteranbilen, og dermed hvorvidt man kan betale afgift af bilen som værende veteran.

 

Nye regler for afgiftsgrundlaget

Som følge af ændringerne i kravene til bilens stand, er reglerne for afgiftsgrundlaget ændret. Dette er vedtaget for alle biler, men det kommer især til at påvirke veteranbiler. Et køretøjs afgifter må nemlig ifølge de nye regler ikke overstige 40 % af bilens nypris. Afgiften bestemmes af bilens pris ved almindeligt salg inden for landets grænser, hvor man inkluderer merværdien. Vær dog opmærksom på, at registreringsafgiften ikke er inkluderet i de 40 %.

 

Nye regler sikrer ærlighed hos forhandlere

To regler, som træder i kræft i 2018, kommer til at gøre det lettere at købe biler. For det første skal forhandleren oplyse den absolutte pris for et køretøj – herunder også veteraner – som dermed også inkluderer leveringsomkostninger. Dermed bliver det bedre at gennemskue prisen for veteranbiler, der især ofte også bliver opkøbt i udlandet.

For det andet skal forhandlere altid i forbindelse med bilsalg oplyse produktionsåret for bilen. Dette er endnu en win-win-situation for veteranbilskøbere, fordi det nu er lovpligtigt for forhandlere at tydeliggøre både pris og produktionsår overfor kunden – hermed sikrer man sig, at kunden er klar over de vigtige og fundamentale fakta om bilen, inden købet gennemføres.

Husk altid at hold dig opdateret omkring nye regler og love for veteranbiler og køretøjer generelt, så du ikke pludselig får dig en dårlig overraskelse.