En veterankøretøjsklub med mere en 6.000 medlemmer

Dansk Veteranbil Klub har efterhånden mere end 60 år bag sig som klub med veteranbilsejere og veteranbilsinteresserede og har i dag mere end 6000 medlemmer, der har et blødt punkt for veteranbiler og veterankøretøjer.

 

Klubbens tilblivelse

Klubbens oprindelse havde flere forskellige årsager og inspirationskilder bag sig, og blev stiftet efter initiativ af højesteretssagfører O.T Neel. Inspirationen kom blandt andet fra veteranbilsklubber i Sverige og Norge, der blev stiftet i starten af 50’erne. Desuden havde Kongelig Dansk Automobil Klub netop fejret deres jubilæum i 1951 med et internationalt veteranbilrally, som var det første på dansk jord siden 1920’erne. Den 2. november 1954 indbød Neel interesserede til et møde på hans advokatkontor i København, og dette møde dannede altså grundlag for Dansk Veteranbil Klubs stiftelse. Neel havde desuden sørget for, at repræsentanter fra bilbranchen, Kongelig Dansk Automobil Klub og Danmarks Tekniske Museum var til stede under mødet. Allerede et par måneder senere, var Neel blevet formand for klubben med en bestyrelse på 10, og et sæt vedtægter var blevet udformet.

 

En klub for alle veterankøretøjsinteresserede

Formålet med klubben var og er stadig i dag først og fremmest at samle alle interesserede til diverse møder og engagementer samt at bevare motorkøretøjer af både teknisk og historisk interesse. Siden stiftelsen i 1954 er der opstået en stor del lignende klubber rundt omkring i Danmark, der har interesser for forskellige typer veterankøretøjer. De fleste klubber er samlet under organisationen Motorhistorisk Samråd, der desuden er tilsluttet den internationale veterankøretøjsorganisation FIVA.

 

Veteran Tidende – et klubblad

Dansk Veteranbil Klub råder også over et klubblad, der udkommer en gang om måneden i fuldt farveformat og på omkring 40-60 sider. Bladet indeholder blandt andet en stor mængde artikler, der varierer fra måned til måned, men ofte omhandler motorhistoriske og tekniske emner om bilmærker, køretøjer, lovgivning og andre lignende emner. Udover de mange artikler indeholder bladet også en oversigt over kommende arrangementer og aktiviteter, gratis rubrikannoncer samt reportager fra diverse veterankøretøjsarrangementer fra hele landet.

 

Ikke blot en interesse, men en livsstil

For de fleste medlemmer af Dansk Veteranbil Klub, er veterankøretøjer snarere en livsstil end en interesse. Nogen dyrker sport på eliteplan, andre har en svaghed for dyre tasker, en anden gruppe lever og ånder for musik og så er der dem, hvis verden drejer sig om gamle køretøjer. Og for veteranbilselskerne er veterankøretøjerne ikke blot gamle biler, men vaskeægte museumsgenstande, der bliver passet, plejet og elsket og indimellem taget med ud på en forsigtig køretur, hvor billen bliver vist frem til offentligt skue til stor fornøjelse for de forbipasserende.

 

Mødeaftner, køreture og arrangementer

Dansk Veteranbil Klub afholder hver måned møder, på 17 forskellige mødesteder over hele landet, for alle medlemmer, der har lyst og mulighed for at deltage. Desuden bliver der jævnligt afholdt café og biblioteksaftner. Klubben har selv opbygget Danmarks største bibliotek og billedarkiv med blandt andet diverse tidsskrifter fra det 20. århundrede, instruktionsbøger, reservedelskataloger, værkstedsbøger, bilhistorie, brochurer og årbøger. Udover møder, caféer og biblioteksaftener afholder klubben køreture, træf, markeder og andre arrangementer til glæde for klubbens medlemmer og tilskuere.