Kan mit værksted blive godkendt som synshal?

 

Det er i Danmark et lovkrav at få synet sin personbil fire år efter første indregistrering og herefter at få den periodisk synet hvert andet år resten af dens levetid. Dette hænger sammen med, at bilens sikkerhed og stand skal kontrolleres, mens køretøjet også skal tjekkes i forhold til dets udledning af støj og partikler. Her er bl.a. tale om kontrol af bremser, styretøj, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele såsom støddæmpere og hjulophæng. Synet afsluttes altid med en synsrapport, som udarbejdes af synshallen. Her kan bilen blive vurderet som godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt.

 

Fordele ved at fungere som synshal

 

Der er flere fordele for et autoværksted, hvis det også fungerer som synshal. Den største fordel er uden tvivl, at autoværkstedet er bedre sikret økonomisk i form af den faste periodiske indtægt fra diverse bilsyn. Derudover indgår værkstedet desuden i en landsdækkende ordning, som mærker og vurderer de forskellige synshaller. Værkstedet er således sikre på at indgå som en del af systemet, hvorfor der således er bedre muligheder for at tiltrække flere kunder. En tredje fordel kan i den forbindelse være, at kunderne kommer flere gange og på den måde får en større tilknytning til værkstedet, end hvis de blot kommer af nød i forbindelse med reparationer el.lign...

 

Hvad kræves det for at blive godkendt som synshal?

 

For at opnå godkendelse som synshal kræver det helt konkret, at autoværkstedet lever op til følgende krav:

  • Ansættelse af en korrekt uddannet teknisk ansvarlig person med beståede kurser i den/de former for syn, som der udføres.
  • Synsmedarbejdere med beståede kurser i den/de former for syn, der udføres.
  • Virksomheden skal opfylde en række vandelskrav, som er oplyst af Færdelsstyrelsen.
  • Oprettelsen af en gyldig ansvarsforsikring
  • De nødvendige systemer og det nødvendige udstyr skal være godkendt og til stede.