Drømmer du om at blive vognmand?

Hvis du gerne vil køre lastbil og transportere gods for andre, er der en række ting, som du skal forholde dig til, da der er nogle krav, som du skal opfylde, før du kan få lov til at køre gods. En vognmandstilladelse kaldes også en universaltilladelse, og gælder i Danmark og resten af EU. Så hvis du drømmer om de helt lange distancer, så er den også nødvendig. Du får en vognmandstilladelse ved fx at opfylde krav om faglige kvalifikationer, restancer til det offentlige, økonomi og vandel og god skik.

 

Faglighed og forfalden gæld – dét skal du være opmærksom på!

Førstnævnte, de faglige kvalifikationer, betyder, at du inden for de seneste ti år har bestået et godsvognmandskursus, som er godkendt af Færdselsstyrelsen. Der er dog en anden vej: For hvis du kan dokumentere, at du de seneste fem år har arbejdet med overordnede funktioner i en virksomhed, der beskæftiger sig med godstransport, kan du blive fritaget for kurset. Du skal dog – ligesom kursisterne – tage en skriftlig prøve. Hvis du har restancer til det offentlige på over 50.000 kroner, kan du ikke få udstedt en tilladelse.

 

Hav straffeattesten og økonomien i orden

Der er også andre økonomiske forhold, som du skal være klar over, hvis du vil have en vognmandstilladelse. Du skal dokumentere for og opfylde kravet om økonomi. Det kan du gøre på flere måder. En måde er, at du har en sikkerhedsstillelse eller en erklæring om egenkapital, som er afgivet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Denne egenkapital – ligesom sikkerhedsstillelsen – ligger på 150.000 kroner for de første to tilladelser. Hvis du vil have flere tilladelser, koster de 40.000 kroner stykket. Det sidstnævnte punkt, vandel og god skik, er også vigtigt. For du må faktisk ikke være dømt for et strafbart forhold, som, efter Færdselsstyrelsens vurdering, ikke kan isoleres fra vognmandsarbejde. Et eksempel ville være, hvis du før er blevet taget i alvorlig spirituskørsel.

 

Som vognmand ligner ingen dage hinanden

Et eksempel på en godsvognmand er Holte Flytte- & Vognmandsforretning, som er en vognmand ved Farum og Virum, som også kører i nærliggende steder som Birkerød, Holte og Allerød. De blev grundlagt i 1987, og er et godt eksempel på, hvordan et vognmandsfirma kan vokse til at blive en etableret del af en branche, hvor ingen dag ligner den anden.