I 2020 blev hele verden ramt af den såkaldte coronavirus. Den har gjort det svært at drive virksomhed i Danmark. Det er især gået ud over danske virksomheder, der samarbejder med eksterne virksomheder. Herunder gælder eksempelvis virksomheder, der udfører maskintransport i Danmark, da de skal have fysisk adgang til materiale og ejendomme. Pandemien har nemlig medført en generel øget afstand mellem mennesker, og en mindsket berøringsfrihed gør det besværligt for transport virksomheder at flytte andres maskiner og materialer.

Disse forholdsregler bør overholdes:

Skal du have flyttet en maskine eller andet, der kræver professionel hjælp, så er der nogle bestemte forhåndsregler, der skal overholdes under coronavirussen:

  • Find en virksomhed, der har et opdateret reglement for, hvordan de befærder sig hos kunder under COVID-19.
  • Sørg desuden for at have ruten udarbejdet nøje, da det kan være svært at lave ændringer i sidste øjeblik grundet høje sikkerhedsforanstaltninger.
  • Planlæg hele forløbet grundigt, så der ikke opstår uventede ændringer i planen undervejs.
  • Kontakt transportøren nogle dage, inden transporten finder sted for at bekræfte aftalen.
  • Sørg desuden for at have mundbind og håndsprit til rådighed, både til egne medarbejdere, men også til transportørerne, der kommer til din virksomhed.
  • Hold overflader rene, da coronavirus kan sidde i flere dage. Det er vigtigt, at udstyr, der anvendes, ikke har været anvendt af en tredjepart inden maskintransporten.

Der er altså meget at være opmærksom på, men det er vigtigt for at følge de pågældende retningslinjer. 

Hold den generelle sikkerhed

Selvom coronavirussen fylder en hel del, så er det vigtigt ikke at glemme den almene sikkerhed.  Følg de samme regler for sikkerhed på arbejdspladsen, som altid har været gældende. Transport af store maskiner er et job, hvor sikkerheden skal være i top. Derfor er det vigtigt at huske at følge de helt gængse regler i forhold til sikringen af maskintransport.