Imødekom Arbejdstilsynets krav og rensning

Det er de færreste som ved det, men det kan være til stor fare for forbipasserende og andre trafikanter, når en lastbil ikke er renset for sne og is. Rester af is kan falde fra taget og bringe det omkringværende miljø i livsfare. For at fjerne isflager og sne på taget af en lastbil, må man bruge de rette produkter, og det er nødvendigt at være sikker på kvaliteten, når man forsøger at rense en lastbils tag. Det er netop her, at en snebro kan hjælpe.

 

Hvad er en snebro?

En snebro er en stor, udformet metalkonstruktion, som opsættes på mange transportcentre for at imødekomme eventuelle ulykker i trafikken forårsaget af urene lastbiler. Fra en snebro kan lastbilchauffører nemt og effektivt fjerne sne og is fra taget på deres vogn uden at belaste hverken deres egen eller andres kroppe. En snebro vil som oftest have en trappe, således at man kan gå op på broen og herfra have en sådan position, at man nemt kan feje vinterens efterladenskaber af taget. De chauffører og centre, som anskaffer sig snebroer, får ofte en tilpasset løsning, så kvaliteten og sikkerheden er i top.

 

Arbejdstilsynet stiller krav til rengøring af tag

Hvis du er lastbilchauffør, er det dit ansvar at sørge for, at taget på din vogn er renset, så du ikke udsætter andre bilister og trafikanter for fare. Der er dog nogle regler for, hvordan taget må rengøres, og det gælder f.eks. at man ifølge Arbejdstilsynet ikke blot må benytte en stige til at rense taget. At skulle feje taget med en almindelig kost kan samtidig være til stor gene for dig som chauffør, og det er i en sådan situation, at en snebro kan være til gavn. Der findes forskellige typer af snebroer, men fælles for dem er, at de er lavet for at gøre netop rensning af tag på større vogne nemmere. Der findes også forskellige virksomheder, som producerer, leverer og sælger snebroer, og hos f.eks. Helge Frandsen A/S er du sikret et kvalitetsfyldt produkt, hvilket er en nødvendighed, når det gælder både din og andres sikkerhed.

 

Du kan være med til at skabe øget sikkerhed!

At benytte en snebro til at rense din lastbil er ikke kun godt for trafiksikkerheden i alt almindelighed. Ved at bruge professionelt tilpassede og producerede produkter, kan du samtidig undgå arbejdsskader som følge af overanstrengelse ved f.eks. at skulle feje taget på en almindelig stige. Du kan altså være med til at skabe øget sikkerhed ved at bruge en snebro – både i trafikken og på arbejdspladsen. Du kan læse mere om snebroer og deres funktioner her