Mistet kørekort?

Det er ikke en særlig sjov oplevelse at miste sit kørekort, når nu man har lagt så meget arbejde i at få det. Der er dog en grund til, at man kan miste sit kørekort, nemlig, hvis man ikke overholder færdselsreglerne og er til fare for sig selv og andre i trafikken.

 

Typiske årsager til, at man mister sit kørekort

Den største faldgrube er overtrædelse af fartgrænser. Overholder man ikke de angivne fartgrænser, resulterer det i bøder, klip eller frakendelse af kørekortet alt efter færdselsloven.

Man har desværre set mange vanvidsbilister, der overskrider farthastighederne i sådan en grad, at det fra 2021 er blevet muligt for politiet at konfiskere bilen. Størrelsen på fartbøder afhænger af vejtype, samt hvor mange procent man kører for hurtigt, i sammenligning med det tilladte, men fartbøder kan koste helt op til over 5.000 kr.

Det er ikke kun fart, der er den største synder, hvad angår overtrædelser af færdselsloven. Også spirituskørsel og påvirkning af andre euforiserende stoffer under kørsel kan give et klip i kørekortet.

Betjener du din telefon, GPS, smartwatch eller tablet under kørslen kan dette give op til 1.500 kr. i bøde.

 

Forseelser, der fører til frakendelse af kørekortet

Frakendelse af kørekort kan kun ske, hvis du har overtrådt færdselsloven tre gange på tre år. Men skelner mellem betinget og ubetinget frakendelse af kørekort. Får man en ubetinget frakendelse af kørekortet, må man ikke længere køre bil, og man mister altså sit kørekort. Ved en betinget frakendelse af kørekortet må man stadig køre bil såfremt man består en ny teori- og køreprøve indenfor en periode på seks måneder.  

Det er typisk overtrædelse af hastighedsgrænser, der resulterer en frakendelse af kørekortet. Om frakendelsen er ubetinget eller betinget afgøres af, hvor mange procent hurtigere man kører end det tilladte.