Europæiske vognmænd skal på rette, grønne spor

Vi går en grønnere fremtid for vores jordklode i møde - således lyder håbet i hvert fald. Af samme årsag har “den grønne bølge” også ramt de fleste erhverv, der alle finder tiltag for at mindske CO2-udslippet – og selvsamme bølge skal transportbranchen også til at ride, hvis den grønne fremtid skal sikres.

Til trods for indsatsen for at formindske forurening i erhvervslivet, er CO2-udslippet for europæiske lastbiler desværre det samme som for 12 år siden - også selvom, at teknologien har udviklet sig drastisk siden da. Med de klimamål som sættes for allerede den nærmeste fremtid, skal der sættes ind i transportbranchen, så vognmændene kan komme ud i det grønne spor.

Brændstofmotorer bliver konstant optimeret for at mindske brændstofforbruget, og elbilerne kommer endda langsomt susende fra venstre for at tage føringen - det er på tide, at lastbilerne også kommer ud i den grønne overhalingsbane.

 

Den grønne rute til den klimaoptimerede vognmandsbranche

Det virker langt fra umuligt at gøre vognmandsbranchen grønnere - tiltagene, der kan bidrage til en grønnere vognmandsbranche, er til stede. Det hele bunder i en fælles indsats, både fra vognmændenes og systemets side.

Den tidligere teknologiske udviklingbyder først og fremmest på et væld af muligheder for klimaorienteret optimering. De systemer, der danner fundament for ruteplanlægningen og styringen af lastbilerne, bør optimeres til at tage højde for klimaorienterede beslutninger.
Med en bedre og strammere beskatning af klimabelastningvil der desuden opfordres til at optimere CO2-aftrykket for lastvogne, så den danske og europæiske vognmand selv får incitament til at køre langs den grønne rute.
Tomkørsel sætter stadig fodspor i atmosfæren - til trods for, at der teknisk set køres uden konkret formål. En indsats for at have klimaet med i overvejelserne, når turene planlægges, ville kunne have en stor effekt på CO2-aftrykket.

Det hele er dog ikke vognmændenes ansvar, da der også skal forefinde en infrastruktur, som tillader en grønnere tilgang til transporterhvervet. Et optimeret vejnetville bidrage til bedre muligheder for miljøskånende ruteplanlægning. Derfor bør der fortsat gøres en indsats for kontinuerligt at udvikle vejsystemet.

 

Håbet er lysegrønt

Alt dette kan virke næsten dystopisk – men sådan skal det på ingen måde forstås. I takt med at vores viden om miljøet og teknologien dertil udvikler sig, tager flere og flere store danske virksomheder store skridt imod en grønnere erhvervsverden. Drømmen om en grønnere vognmandsbranche er altså bestemt realistisk - så nu skal vi bare op i gear og indtaste den grønne destination på GPS’en.