Styret underboring er fremtidens teknologi 

Problemet med at skulle have foretaget en opgravning er, at den kan forstyrre det omkringliggende miljø, hvorfor man kan være tilbøjelig til at udskyde opgravningen. Dette problem bliver der gjort op med ved brug af styret underboring, der er kendetegnet ved, at der kan graves uden at forstyrre trafik og det omkringliggende miljø.

Ved brug af traditionelle gravemetoder er en ulempe ved de, udover de forstyrrer det omkringliggende miljø, at de medfører store reetableringsomkostninger af både veje, fortove og cykelstier. Disse omkostninger slipper man for at skulle indregne i budgettet, når de samlede omkostninger udregnes for styret underboring.

Metoden går dybest set ud på, at der graves 2 huller. Det ene hul til udgravningens start og det andet hul til udgravningens slutning. Herefter kan der anvendes et fjernstyret bor, der graver sig fra den ene ende til den anden.

Når styret underboring anvendes, anbefales det, at der anlægges PE-ledninger. Rørføringen foregår her således, at der frembores en tynd borestreng og laver et hul med en diameter på 9 cm. Den nøjagtige placering af denne styret underboring kaldes pilotboring, hvor der registreres punkter på overfladen samt dybder til de enkelte punkter, der også registreres i en borerapport.

 

Hvad bruges styret underboring til? 

Ved styret underboring gør man brug af en no dig-metode, hvilket tillader, at der effektivt kan foretages opgravninger i forbindelse med gas, vand, el, telefon, kloak og meget andet.

 

Hvem foretager styret underboring?

Styret underboring er en teknik, som er et glimrende alternativ til de mere traditionelle metoder at grave på. Da styret underboring er en forholdsvis kompleks metode, kræver den uddannet mandskab samt avanceret graveudstyr, hvorfor det ikke er alle virksomheder, der er i stand til at udføre en opgave som denne. Virksomheden Danboring A/S er en virksomhed med mere end 25 års erfaring med nedgravning af kabler og er en af de førende danske virksomheder inden for området. Danboring A/S foretager både nedgravningsarbejde for private såvel som det offentlige, hvorfor de helt sikkert kan være behjælpelige med din graveopgave.